Viatges i trasllats

VIATGES I TRASLLATS.


 • Teoria.
  1. Temari A1. Mitjans de transports.
  2. Diccionari il·lustrat català-urdú: Els mitjans de transport
  3. Diccionari català-xinès (Àgora) : Els mitjans de transport
  4. Diccionari català-amazig: Els transports
  5. Diccionari il·lustrat català-àrab: Els mitjans de transport
 • Material per imprimir:


 1. Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li. Tema 4: El carrer. Els mitjans de transports.
 2. Comencem. Quaderns de treball: Unitat 11 Els vehicles (alumnat)  Els vehicles (professorat)
 3. Exercicis per alumnat xinès. (Aula d'Acollida IES de Vidreres) Els transports.